Het origineel sinds 1997 Aantrekkelijke kortingen Snelle levering binnen Europa Gratis verzending vanaf 80€ (DE, NL, BE)
Totaal van alle producten close
Subtotaal ( Incl. )
0,00

De kortingen en verzendkosten worden alleen weergegeven bij het afrekenen

Cart 0 Winkelwagen
Menu Sluiten
int(1)

Home » Privacy | Rocky Mountain Phyto Essentials ®

Privacybeleid

Gegevensverwerving en -verwerking

Gegevensverzameling

Rivierenlaan 221
NL-8226 LG Lelystad
Nederland

Telefoon: +49 (8157) 90 84 996 +31 (320) 20 20 34
E-Mail: info@rocky-mountain-minerals.eu

Algemeen directeur: Irina Marianne Oeschger-Switzer

Handelsregister nr. 63621371 Kamer van Koophandel
BTW-identificatienummer: 855318508B01

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens op de informatiepagina van deze website.

Technische gegevens worden verzameld door onze IT-systemen. Dit betreft bijvoorbeeld de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina werd bekeken. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke referentie, zoals de naam van uw internetserviceprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en staan geen conclusies toe over uw persoon.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, bij het openen van een klantenaccount, bij het invullen van een contactformulier of bij het aanmelden voor een nieuwsbrief. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens welke zonder uw nadrukkelijke toestemming zijn verstrekt uitsluitend voor het uitvoeren en verwerken van uw bestelling.

Dit gebeurt op basis van Art. 6 van de EU-AVG lid 1. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijksgegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de diensten of om af te rekenen.

Gegevensopslag

We slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail. U kunt de AV ook altijd hier bekijken. Uw eerdere bestellingen kunt u bekijken via onze klantenlogin, mits u zich bij ons heeft geregistreerd met een account.

Zodra de overeenkomst volledig is afgehandeld en de betaling volledig is voldaan, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke voorschriften, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactinformatie onderaan of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount.

Behandeling van klant- en contractgegevens

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor online winkels, handelaren en verzending van goederen – geldt ook voor eBooks

Wij verstrekken persoonlijksgegevens alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Om de overeenomst na te komen, geven we uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde producten. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u selecteert in het bestelproces, geven we de betalingsgegevens die voor dit doel zijn verzameld door aan de kredietinstelling die de betaling uitvoert en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn aangesteld of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een account aanmaakt. In dit geval dient u tijdens het bestelproces in te loggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Wanneer SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische incasso), dan zijn deze gegevens nodig voor het verwerken van betalingen.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Met gecodeerde communicatie kunnen je betalingsgegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en opgeslagen door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij deactivering van cookies, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die nodig zijn (bijv. winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1. EU-AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Verplichte informatie en algemene opmerkingen

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen) bepaalt.

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is de directeur (zie impressum).

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van bedrijven met het hoofdkantoor in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. Duitse klanten kunnen zich ook wenden aan aan de autoriteiten voor gegevensbescherming in hun eigen deelstaat. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u hier.

Functionaris voor gegevensbescherming

Op basis van de wettelijke voorschriften die op ons van toepassing zijn, zijn we niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen en hebben we geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Contactformulier

Wanneer u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 EU-AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op onze website om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, dient volledig te worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in het geval van technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u via die weg te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 EU-AVG). U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd.

Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Intrekking van toestemmingen

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Het enige wat je hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor ons op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Duitse klanten kunnen zich ook wenden aan aan de autoriteiten voor gegevensbescherming in hun eigen deelstaat. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u hier.

Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, geautomatiseerd leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hiervoor in het impressum staat vermeld en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Marketingmails en bezwaar

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres met uw apart aangegeven toestemming gebruikt voor onze eigen marketingdoeleinden totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactgegevens of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief staat.

Het gebruik van contactgegevens, welke zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht, voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal, wordt niet op prijs gesteld. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spam e-mails.

ActiveCampaign

Deze website maakt gebruik van de diensten van ActiveCampaign voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is ActiveCampaign Inc , 1 N Dearborn, 5th Floor, Chicago, IL 60601, of 222 S Riverside Plz, Ste 810, Chicago, IL 60606 (VS.).

ActiveCampaign is een service waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van ActiveCampaign in de VS.

ActiveCampaign heeft een certificering volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS die ervoor zorgt dat de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van ActiveCampaign kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden met ActiveCampaign, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde webbaken) verbinding met de servers van ActiveCampaign in de VS. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden herleid naar de desbetreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze dienen uitsluitend de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door ActiveCampaign wilt, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen we een link beschikbaar in elk nieuwsbriefbericht. Daarnaast kunt u zich ook direct op de website voor de nieuwsbrief afmelden .

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1a EU-AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van ActiveCampaign nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van ActiveCampaign.

Het sluiten van een gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een zogenaamde “Gegevensverwerkingsovereenkomst” gesloten met ActiveCampaign, waarin wij ActiveCampaign verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

Betalingsprovider

Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u selecteert, geven we de betalingsgegevens die voor dit doel zijn verzameld door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn aangesteld resp. aan de geselecteerde betalingsdienst. Dit betreft methoden voor direct bankieren, betaling per creditcard of bankoverschrijving. Gedeeltelijk verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt of hebt aangemaakt. In dit geval dient u tijdens het bestelproces in te loggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Het sluiten van een overeenkomst over orderverwerking

We hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met de betreffende betalingsdienstaanbieder, waarin we de betreffende aanbieder verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden of alleen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Giropay

Op onze website bieden we onder andere betaling met Giropay aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is Giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Giropay”).

Wanneer u een betaling doet met Giropay, verzamelt Giropay verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Giropay meer gegevens verzamelen, zoals het afleveradres of individuele items in het winkelmandje als onderdeel van de transactieverwerking.

Giropay verifieert vervolgens de transactie met behulp van de verificatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening naar de onze overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw rekeninggegevens.

Raadpleeg voor meer informatie over betalen met Giropay de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Giropay op:

https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van uw gegevens is art. 6 lid. lid 1. a EU-AVG (toestemming), art. 6 lid lid 1. b EU-AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract) en Art. 6 lid 1. f EU-AVG (bescherming van gerechtvaardigde belangen in het geval van prestaties vooraf).

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

PayPal

Op onze website bieden we onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u invoert doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 lid 1. b EU-AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst).

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

Directe overschrijving

Op onze website bieden we onder andere betaling via “Sofortüberweisung” aan. De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”).

Met behulp van de “Sofortüberweisung” procedure ontvangen we in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we direct beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Als u heeft gekozen voor de betaalmethode “Sofortüberweisung”, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u verzonden TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw saldo, de kredietlijn van de geoorloofde debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi ook automatisch gecontroleerd.

Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en gegevens over uzelf aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op art. 6 lid 1. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 lid 1. b EU-AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst).

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

Zie de volgende links voor meer informatie over betalen met Sofortüberweisung:

https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Analysetools en marketing

Opdrachtverwerking

We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met Google en met andere leveranciers van webanalysetools die door ons worden gebruikt en hieronder worden vermeld, en we implementeren volledig de strenge eisen van de autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van analysetools.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens is toestemming in overeenstemming met de wet op gegevensbescherming. Art. 6 lid. lid 1. a. en art. 7 EU-AVG, de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen op grond van art. 7 EU-AVG. Art. 6 lid. lid 1. b. EU-AVG, de verwerking voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 lid. lid 1. b. EU-AVG, de verwerking voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 lid. lid 1. f. EU-AVG

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1. f EU-AVG De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn marketing te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze website:

Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het item “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk om de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u toestemming hebt gegeven, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te maken voor cross-device adverteren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in je Google-account uit te schakelen; volg deze link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van de gegevens gebaseerd op Art. 6 lid 1. f EU-AVG Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor marketingdoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring over gegevensbescherming van Google op:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door eenvoudig de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van “conversiecookies” is gebaseerd op Art. 6 lid 1. f EU-AVG De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn marketing te optimaliseren.

U kunt meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vinden in het privacybeleid van Google:

https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij deactivering van cookies, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en herroeping van verleende toestemmingen, neem dan contact met ons op via de communicatiegegevens in het impressum.

 

€ 5 korting op je eerste bestelling?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe producten en ontvang € 5 korting op uw eerste aankoop!