Het origineel sinds 1997 Gunstige kortingen Snelle verzending binnen Europa Gratis verzending vanaf 80€ (DE, NL, BE)
Summe aller Produkte close
Subtotaal ( Incl. )
0,00

Die Rabatte werden erst in der Kasse angezeigt

Cart 0 Winkelwagen
Menu Sluiten

Home » AGB | Rocky Mountain Phyto Essentials ®

Algemene voorwaarden van Rocky Mountain Minerals BV.

Rivierenlaan 221
NL-8226 LG Lelystad
Nederland

Telefoon: +49 (8157) 90 84 996 +31 (320) 20 20 34
E-Mail: info@rocky-mountain-minerals.eu

Algemeen directeur: Irina Marianne Oeschger-Switzer

Handelsregister nr. 63621371 Kamer van Koophandel
BTW-identificatienummer: 855318508B01

Contactadres:
Rivierenlaan 221
NL-8226 LG Lelystad
Nederland

– rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur Irina Oeschger-Switzer en hierna Rocky Mountain genoemd -.

De volgende algemene voorwaarden zijn in het Duits geschreven en kunnen door de klant in zijn werkgeheugen worden gedownload. Desgewenst kunnen ze digitaal of schriftelijk worden aangevraagd bij rocky-mountain-minerals.eu of via het e-mailadres info@rocky-mountain-minerals.eu of het contactformulier. Ze worden bovendien als PDF-bestand aan de klant overhandigd bij elke aankoopbevestiging.

Het serviceadres van Rocky Mountain en de persoon die bevoegd is Rocky Mountain te vertegenwoordigen zijn met name te vinden op de aankoopbevestiging.

Preambule

Rocky Mountain beheert een homepage voor commerciële doeleinden onder het domein rocky-mountain-minerals.eu. Rocky Mountain biedt klanten op deze website producten, voornamelijk voedingssupplementen op basis van ingrediënten uit natuurlijke producten, aan voor aankoop via internet.

§ 1 Productkeuze

(1) De klant heeft de mogelijkheid om producten te selecteren en te bestellen op de bovengenoemde website.

(2) Voor elk product ontvangt de klant een aparte productbeschrijving op de desbetreffende website. De klant ontvangt deze productbeschrijving ook in gedrukte vorm wanneer de bestelde goederen bij hem worden afgeleverd.

(3) De klant kan klikken op de producten die hij wil op de website. Deze worden verzameld in een virtueel winkelmandje en de klant ontvangt aan het einde van zijn aankoop een compilatie van de producten tegen de totale eindprijs inclusief btw en verzendkosten.

(4) Alvorens de bestelling te verzenden, stelt Rocky Mountain de klant in de gelegenheid de bestelling op inhoudelijke juistheid, in het bijzonder prijs en hoeveelheid, te controleren en zo nodig te corrigeren.

§ 2 Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven…:

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen,

Rocky Mountain Minerals BV.

Rivierenlaan 221

NL-8226 LG Lelystad

Nederland

Telefoon: +49 (8157) 90 84 996
E-Mail: info@rocky-mountain-minerals.eu

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat je u goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst heeft meegedeeld, aan ons of aan Rocky Mountain Minerals BV, Am Kirchplatz 7, 82340 Feldafing, terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt verleend als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als het zegel na levering is verwijderd;

Herroepingsformulier downloaden

Retourkosten:
Als u gebruik maakt van uw wettelijk herroepingsrecht, betalen wij u de kosten voor het verzenden van de goederen van ons naar u terug.

Retourkosten:
U draagt de kosten voor het terugzenden van de producten naar ons.

§ 3 Prijzen en verzendkosten

(1) De catalogusprijzen ten tijde van de bestelling zoals vermeld op de internetpagina’s zijn van toepassing.

(2) Prijzen gelden af vestiging Rocky Mountain, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Het bedrag van de verzendkosten kan worden gehaald uit de lijst met verzendkosten.

§ 4 Sluiten van de overeenkomst

(1) De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop [“Bestelling verzenden”] te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje.

De ontvangstbevestiging van uw bestelling samen met de aanvaarding van de bestelling vindt onmiddellijk na verzending per geautomatiseerde e-mail plaats. Met deze e-mailbevestiging wordt de koopovereenkomst gesloten.

(2) Rocky Mountain is gerechtigd goederen te leveren die kwalitatief en prijstechnisch gelijkwaardig zijn, indien de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en de klant op het bestelformulier heeft verklaard met deze procedure akkoord te gaan.

(3) Indien Rocky Mountain niet binnen 30 dagen na orderbevestiging heeft geleverd, kan de klant de overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden zonder dat Rocky Mountain vooraf in gebreke is gesteld.

(4) Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail. Uw eerdere bestellingen kunt u bekijken via onze klantenlogin, mits u zich bij ons heeft geregistreerd met een account.

§ 5 Uitvoering van de overeenkomst

Levering

Voor zover de bestelde producten beschikbaar zijn, worden deze door Rocky Mountain geleverd binnen 3 tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling indien vooruitbetaling is overeengekomen, anders na ontvangst van de bestelling, tenzij bij de afzonderlijke producten andere levertijden zijn vermeld.

Wijzigingen, uitbreidingen, beperkingen van de bestelling

Rocky Mountain heeft een hotline voor vragen van klanten over de producten. Deze hotline is 5 dagen per week (maandag tot vrijdag) tijdens normale kantooruren (09:00 tot 12:00) beschikbaar voor de klant. Rocky Mountain zal de klant hier nogmaals apart op attenderen op de factuur.

Verpakking, verpakkingsmateriaal

In overeenstemming met de voorschriften van de Verpakkingsverordening zijn we verplicht om aangesloten te zijn bij een bedrijf van het zogenaamde duale systeem dat gecertificeerd is voor het recyclen van verpakkingsmateriaal.

Consumenten kunnen de verpakking bij het oud papier doen, samen met oude kranten, enz. Noodzakelijke niet-materiële hechtingen, zoals plakband, etiketten en het lage foliegehalte, verstoren het recyclingproces niet.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

(1) Rocky Mountain verstrekt aan de klant een factuur voor de bestelde producten, die bij aflevering van de producten aan de klant wordt overhandigd of per e-mail aan de klant wordt toegezonden, tenzij de relevante gegevens reeds in de bevestigingse-mail zijn opgenomen. De klant ziet af van het sturen van een papieren factuur.

Rocky Mountain levert tegen vooruitbetaling of factuur via automatische incasso, creditcard, PayPal, directe overboeking of bankoverschrijving.

Betalingen worden veilig uitgevoerd via de betaalserviceprovider Ogone, die u verschillende betaalopties biedt.

Als de betaalmethode automatische incasso is geselecteerd en de bankgegevens van de klant zijn verstrekt, is de verkoper herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te incasseren. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd vanwege onvoldoende geld op de rekening of vanwege het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij hiertoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling maakt als gevolg van de terugboeking als hij hiervoor verantwoordelijk is. Uw rekening wordt gedebiteerd zodra de bestelling is voltooid. Als u bezwaar wilt maken tegen de automatische incasso, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Als u goederen retourneert, wordt het bedrag teruggestort op uw lopende rekening.

Bij het factureren wordt rekening gehouden met vooruitbetalingen of creditcardbetalingen.

Het bedrag wordt van uw creditcard afgeschreven zodra de bestelling is voltooid.

In geval van levering op factuur dienen alle factuurbedragen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Klanten die consument zijn, hebben geen recht op levering vooraf op factuur.

Indien Rocky Mountain in een individueel geval levering op factuur is overeengekomen, blijft de gekochte zaak eigendom van Rocky Mountain totdat de koopprijs volledig is voldaan. Voorafgaand aan eigendomsoverdracht, verpanding, overdracht tot zekerheid, verwerking of transformatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rocky Mountain.

(2) Prijzen op de factuur zijn altijd eindklantenprijzen inclusief btw. De btw voor ondernemers wordt apart vermeld.

(3) In geval van betalingsverzuim is de klant, die een consument is, verplicht aan Rocky Mountain een rente te betalen van 5% boven de basisrente, tenzij Rocky Mountain een hogere rente kan aantonen. In het geval van klanten die ondernemers zijn, is zin 1 van toepassing met dien verstande dat de standaardrente 8% boven de basisrentevoet ligt.

§ 7 Garantie en aansprakelijkheid

(1) De klant zal Rocky Mountain op de hoogte stellen van eventuele gebreken aan het product en daarnaast het product op kosten van Rocky Mountain naar Rocky Mountain opsturen.

De garantie van de leverancier is gebaseerd op artikel 6:75 BW en bedraagt 2 jaar vanaf ontvangst van de goederen voor nieuwe goederen ten opzichte van consumenten. Bij zakelijke transacties is de garantie beperkt tot één jaar en heeft Rocky Mountain het recht om, naar eigen keuze, het product kosteloos te repareren of te vervangen.

(2) Aansprakelijkheid Rocky Mountain

  • voor het volledige bedrag van de schade in geval van grove nalatigheid van haar uitvoerende organen en functionarissen,
  • in het geval van een verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen,
  • buiten deze verplichtingen ook voor grove nalatigheid van eenvoudige hulppersonen, tenzij Rocky Mountain zich hiervan kan vrijstellen op grond van handelsgebruik,
  • het bedrag van de vergoeding voor de typische voorzienbare schade in de laatste twee groepen gevallen.

Eventuele nalatigheid van de klant wordt hem toegerekend.

Aansprakelijkheid voor opzet, garantie, bedrieglijk opzet en voor schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel en onder de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

§ 8 Overmacht

(1) Indien Rocky Mountain door overmacht (met name oorlog, natuurrampen) niet in staat is de verschuldigde dienst te verlenen, is Rocky Mountain voor de duur van de verhindering ontheven van haar prestatieverplichtingen.

(2) Indien Rocky Mountain door overmacht langer dan een maand niet in staat is de bestelling uit te voeren of de goederen te leveren, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

§ 9 Gegevensbescherming

Rocky Mountain zal voldoen aan alle vereisten met betrekking tot gegevensbescherming, in het bijzonder de bepalingen van de Telemediawet. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid.

§ 10 Slotbepalingen

(1) De contractuele taal is Nederlands.

(2) Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt, wordt deze vervangen door de wettelijke bepaling.